Tham gia tố tụng


Luật sư Thái Thanh Hải tham gia tố tụng bào chữa cho các bị cáo tại phiên tòa hình sự

         Văn phòng luật sư Thái Thanh Hải đảm nhận cử luật sư tham gia tố tụng thực hiện các công việc như sau:

      1.   Tham gia tố tụng bào chữa cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự trong các vụ án hình sự;

     2.   Đại diện theo ủy quyền tham gia tố tụng để giải quyết các tranh chấp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong các vụ việc dân sự:

         Những vụ án dân sự chúng tôi đảm nhận bao gồm:

 •  Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản;

 •   Tranh chấp về hợp đồng dân sự;
   
 •   Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ;
   
 •   Tranh chấp về thừa kế tài sản;

 •   Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng;
   
 •   Tranh chấp về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

 •    Ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn;

 •  Tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ
   hôn nhân;

 •   Tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn;

 •   Tranh chấp về xác định cha, mẹ cho con hoặc xác định con
    cho cha, mẹ;

 •   Tranh chấp về cấp dưỡng;

 •  Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa
   cá  nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục
   đích lợi nhuận bao gồm:


    a) Mua bán hàng hoá;

   
    b) Cung ứng dịch vụ;

    
     c) Phân phối;
    
    d) Đại diện, đại lý;

    
     e) Ký gửi;
    
     f) Thuê, cho thuê, thuê mua;

   
   
    g) Xây dựng;

   
    h) Tư vấn, kỹ thuật;
    
    i)  Vận chuyển hàng hoá, hành khách bằng đường sắt, đường bộ,
        đường thuỷ nội địa;
   
    
    j)  Vận chuyển hàng hoá, hành khách bằng đường hàng không,
        đường biển;

     
    k)  Mua bán cổ phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá khác;
     
     l)  Đầu tư, tài chính, ngân hàng;
   
    m)  Bảo hiểm;
    
     n)  Thăm dò, khai thác.
   

 • Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận.
   
 • Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.
   
 • Tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động;
   
 •  Tranh chấp lao động tập thể giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động;

   
           Những việc dân sự chúng tôi đảm nhận: 

 • Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, huỷ bỏ quyết định tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự hoặc quyết định tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự.

 • Yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản lý tài sản của người đó.

 • Yêu cầu tuyên bố một người mất tích, huỷ bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích.
   
 • Yêu cầu tuyên bố một người là đã chết, huỷ bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết.
   
 •  Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định về dân sự, quyết định về tài sản trong bản án, quyết định hình sự, hành chính của Toà án nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định về dân sự, quyết định về tài sản trong bản án, quyết định hình sự, hành chính của Toà án nước ngoài mà không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam.

 •  Yêu cầu huỷ việc kết hôn trái pháp luật.

 •  Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, nuôi con, chia tài sản khi ly hôn.

 •  Yêu cầu công nhận sự thoả thuận về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn.

 •  Yêu cầu hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên hoặc quyền thăm nom con sau khi ly hôn.

 •  Yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi.

 • Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của Toà án nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của Toà án nước ngoài mà không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam.

 •  Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định kinh doanh, thương mại của Toà án nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định kinh doanh, thương mại của Toà án nước ngoài mà không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam.

 •  Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quyết định kinh doanh, thương mại của Trọng tài nước ngoài.

 • Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định lao động của Toà án nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định lao động của Toà án nước ngoài mà không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam.

 • Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quyết định lao động của Trọng tài nước ngoài.

       Chúng tôi cam kết luôn tận tâm, tận lực phục vụ quý khách hàng. Niềm tin của khách hàng chính là động lực để chúng tôi phấn đấu cung cấp dịch vụ pháp lý cho quý khách hàng ngày càng tốt hơn.
 

Các dịch vụ còn lại
Tra cứu văn bản pháp luật
Nghiên cứu trao đổi
 • Video
 • Tin ảnh
Tin tức pháp luật
Văn bản mới cập nhật
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ THÁI THANH HẢI

TRỤ SỞ CHÍNH:
Thửa 1053 - 1054, tờ bản đồ 47, Đường số 5, Tổ 1, Khu phố 3, P. Uyên Hưng, Tx. Tân Uyên, T. Bình Dương
ĐT: 0274. 3642 555 Fax: 0274. 3642 190
Website: http://www.hailawyers.com.vn - Email: info@hailawyers.com.vn
VĂN PHÒNG GIAO DỊCH:
Số 25 Đường DB 6, khu phố 1, phường Phú Tân, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650. 3856 379 - Fax: 0650. 3856 379