BLHS 2015: Bổ sung nhiều tình tiết định khung với tội cướp, cướp giật...
(PL)- So với BLHS hiện hành, quy định về các tội xâm phạm sở hữu trong BLHS 2015 (có hiệu lực từ 1-7-2016) đã có những thay đổi đáng kể theo hướng bổ sung nhiều tình tiết tăng nặng định khung.

Cụ thể, trong tội cướp tài sản (Điều 168), khoản 2 được bổ sung hai tình tiết định khung là phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Khoản 3 được bổ sung tình tiết định khung là lợi dụng thiên tai, dịch bệnh. Khoản 4 đã bỏ hình phạt tử hình (cao nhất là tù chung thân), đồng thời bổ sung hai tình tiết định khung là gây tổn hại sức khỏe cho hai người trở lên mà tỉ lệ tổn thương sức khỏe của mỗi người từ 31% trở lên và lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp. Ngoài ra, điều luật được bổ sung một khoản mới là khoản 5 quy định về trường hợp chuẩn bị phạm tội.

Trong tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản (Điều 169) khoản 2 được bổ sung hai tình tiết định khung là gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 11%-45% và tình tiết gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Khoản 3 được bổ sung tình tiết định khung là gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 46% trở lên. Khoản 4 bổ sung hai tình tiết định khung là gây tổn hại sức khỏe cho hai người trở lên mà tỉ lệ tổn thương sức khỏe của mỗi người từ 31% trở lên và gây rối loạn tâm thần và hành vi của hai người trở lên mà tỉ lệ của mỗi người là 46% trở lên. Tương tự Điều 168, 169 cũng được bổ sung một khoản mới là khoản 5 (trường hợp chuẩn bị phạm tội).

Trong tội cưỡng đoạt tài sản (Điều 170) khoản 2 được bổ sung hai tình tiết định khung là phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Khoản 3 được bổ sung tình tiết định khung là lợi dụng thiên tai, dịch bệnh. Khoản 4 được bổ sung tình tiết định khung là lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

Trong tội cướp giật tài sản (Điều 171) khoản 2 được bổ sung hai tình tiết định khung là phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Khoản 3 được bổ sung tình tiết định khung là lợi dụng thiên tai, dịch bệnh. Khoản 4 được bổ sung hai tình tiết định khung là gây tổn hại sức khỏe cho hai người trở lên mà tỉ lệ tổn thương sức khỏe của mỗi người từ 31% trở lên và lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp...

HOÀNG MINH TIẾN
Nguồn tin: Báo Pháp luật Tp. Hồ Chí Minh
Tra cứu văn bản pháp luật
Nghiên cứu trao đổi
  • Video
  • Tin ảnh
Tin tức pháp luật
Văn bản mới cập nhật
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ THÁI THANH HẢI

TRỤ SỞ CHÍNH:
Thửa 1053 - 1054, tờ bản đồ 47, Đường số 5, Tổ 1, Khu phố 3, P. Uyên Hưng, Tx. Tân Uyên, T. Bình Dương
ĐT: 0274. 3642 555 Fax: 0274. 3642 190
Website: http://www.hailawyers.com.vn - Email: info@hailawyers.com.vn
VĂN PHÒNG GIAO DỊCH:
Số 25 Đường DB 6, khu phố 1, phường Phú Tân, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650. 3856 379 - Fax: 0650. 3856 379