Văn bản mới cập nhật từ ngày 15 đến 20-7 (phần 1)
Bao gồm các nội dung về điều kiện kinh doanh than; quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện; quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu quốc tế; sửa đổi thủ tục công nhận văn bằng của người VN do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp; quản lý thuốc dùng cho người theo đường xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch...

 

TT 14/2013/TT-BCT ngày 15-7: Quy định về điều kiện kinh doanh than.

TT 15/2013/TT-BCT ngày 15-7: Quy định về xuất khẩu than.

TT 17/2013/TT-NHNN ngày 16-7: Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

TT 19/2013/TT-BYT ngày 12-7: Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện.

TT 25/2013/TT-BGDĐT ngày 15-7: Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở.

QĐ 26/2013/QĐ-UBND HN ngày 17-7: Sửa đổi, bổ sung QĐ 12/2012/QĐ-UBND quy định phát triển và quản lý chợ trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

TT 26/2013/TT-BGDĐT ngày 15-7: Sửa đổi, bổ sung Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp ban hành kèm theo QĐ 77/2007/QĐ-BGDĐT.

TTLT 27/2013/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 16-7: Hướng dẫn thực hiện Quyết định 12/2013/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

TT 28/2013/TT-BGDĐT ngày 16-7: Bãi bỏ đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Thông tư 24/2013/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

QĐ 41/2013/QĐ-TTg ngày 15-7: Một số chế độ, chính sách đối với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

QĐ 42/2013/QĐ-TTg ngày 15-7: Quy định về quản lý thuốc dùng cho người theo đường xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch và sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc nhập khẩu thuốc chưa có số đăng ký tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 151/2007/QĐ-TTg.


Ảnh: Internet

NĐ 73/2013/NĐ-CP ngày 15-7:

 

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.

NĐ 74/2013/NĐ-CP ngày 15-7: Sửa đổi, bổ sung NĐ 49/2010/NĐ-CP về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015.

NĐ 75/2013/NĐ-CP ngày 15-7: Sửa đổi Nghị định 27/2011/NĐ-CP về cung cấp, khai thác, xử lý, sử dụng thông tin về hành khách trước khi nhập cảnh Việt Nam qua đường hàng không.

NĐ 76/2013/NĐ-CP ngày 16-7: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

NĐ 77/2013/NĐ-CP ngày 17-7: Quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về một số biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá.

NĐ 78/2013/NĐ-CP ngày 17-7: Về minh bạch tài sản, thu nhập.

CV 1025/TTg-KTTH ngày 16-7: Thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2013.

1184/QĐ-TTg ngày 17-7: Thành lập Bảo tàng Công nhân và Công đoàn Việt Nam.

CV 1608/TTCP-TCCB ngày 17-7: Hướng dẫn thủ tục thống nhất bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chánh thanh tra Bộ, Chánh thanh tra tỉnh.

QĐ 1996/QĐ-BGTVT ngày 11-7: Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng đầu năm 2013.

CV 2585/BNG-UBBG ngày 11-7: Phổ biến đường dây nóng để tiếp nhận thông tin liên quan đến chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

QĐ 3732/QĐ-UBND TP ngày 10-7: Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

CV 4771/BGDĐT-KHTC ngày 8-7: Báo cáo nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2013 và xây dựng dự toán năm 2014 theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng từ 01/07/2013.

Còn tiếp...

Tra cứu văn bản pháp luật
Nghiên cứu trao đổi
  • Video
  • Tin ảnh
Tin tức pháp luật
Văn bản mới cập nhật
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ THÁI THANH HẢI

TRỤ SỞ CHÍNH:
Thửa 1053 - 1054, tờ bản đồ 47, Đường số 5, Tổ 1, Khu phố 3, P. Uyên Hưng, Tx. Tân Uyên, T. Bình Dương
ĐT: 0274. 3642 555 Fax: 0274. 3642 190
Website: http://www.hailawyers.com.vn - Email: info@hailawyers.com.vn
VĂN PHÒNG GIAO DỊCH:
Số 25 Đường DB 6, khu phố 1, phường Phú Tân, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650. 3856 379 - Fax: 0650. 3856 379