Văn bản mới cập nhật từ ngày 8 đến 13-7 (phần 2)
Bao gồm các nội dung về Thuế thu nhập cá nhân đối với các chuyên gia nước ngoài; hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp; thanh khoản hợp đồng gia công; ưu đãi thuế; thời hạn nộp thuế; thực hiện các quy định có hiệu lực từ 01/07/2013 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân...

 

 

CV 2083/TCT-TNCN ngày 26-6: Thuế thu nhập cá nhân đối với các chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA.

CV 2146/TCT-TNCN ngày 2-7: Khai nộp thuế thu nhập cá nhân.

CV 2147/TCT-TNCN ngày 2-7: Hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp.

CV 3611/TCHQ-TXNK ngày 28-6: Gửi thông báo tỷ giá.

CV 3612/TCHQ-TXNK ngày 28-6: Xác định tỷ giá tính thuế đối với thủ tục hải quan điện tử.

CV 3613/TCHQ-TXNK ngày 1-7: Mặt hàng Giấy thấm dầu - Oil removing paper.

CV 3636/TCHQ-TXNK ngày 1-7: Thực hiện nội dung Công văn 8356/BTC-TCHQ.

CV 3640/TCHQ-TXNK ngày 2-7: Hàng hóa miễn thuế theo địa bàn.

CV 3660/TCHQ-CCHĐH ngày 2-7: Thực hiện thủ tục hải quan cho doanh nghiệp chế xuất.

CV 3679/TCHQ-GSQL ngày 3-7: Thanh khoản hợp đồng gia công.

CV 3682/TCHQ-GSQL ngày 3-7: Quản lý hàng hóa trong khu Thương mại - Công nghiệp Mộc Bài.

CV 3688/TCHQ-VP ngày 3-7: Thời hạn bảo quản hồ sơ đăng ký mã số xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

CV 3703/TCHQ-TXNK ngày 3-7: Về việc ưu đãi thuế.

CV 3726/TCHQ-CCHĐH ngày 4-7: Vướng mắc thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ.

CV 3727/TCHQ-TCCB ngày 4-7: Hướng dẫn quản lý, sử dụng Biển tên công chức Hải quan.

CV 3817/TCHQ-TXNK ngày 11-7: Thời hạn nộp thuế dầu thô.

CV 4669/BKHĐT-TH ngày 5-7: Hướng dẫn triển khai các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng Kế hoạch năm 2014.

QĐ 4750/QĐ-BCT ngày 9-7: Bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, vonfram và antinmon giai đoạn 2007 - 2015, có xét đến năm 2025.

CV 4840/NHNN-TTGSNH ngày 8-7: Triển khai trách nhiệm được giao tại Quyết định 843/QĐ-TTg.

CV 5742/BCT-XNK ngày 1-7: Thực hiện quyền xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

CV 8552/BTC-ĐT ngày 3-7: Hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2013.

CV 8643/BTC-QLCS ngày 3-7: Hướng dẫn mua sắm tài sản theo Chỉ thị 09/CT-TTg.

CV 8697/BTC-ĐT ngày 4-7: Tăng cường công tác quản lý tạm ứng vốn và thu hồi tạm ứng theo chế độ quy định.

CV 8817/BTC-TCT ngày 8-7: Triển khai thực hiện các quy định có hiệu lực từ 01/07/2013 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Tra cứu văn bản pháp luật
Nghiên cứu trao đổi
  • Video
  • Tin ảnh
Tin tức pháp luật
Văn bản mới cập nhật
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ THÁI THANH HẢI

TRỤ SỞ CHÍNH:
Thửa 1053 - 1054, tờ bản đồ 47, Đường số 5, Tổ 1, Khu phố 3, P. Uyên Hưng, Tx. Tân Uyên, T. Bình Dương
ĐT: 0274. 3642 555 Fax: 0274. 3642 190
Website: http://www.hailawyers.com.vn - Email: info@hailawyers.com.vn
VĂN PHÒNG GIAO DỊCH:
Số 25 Đường DB 6, khu phố 1, phường Phú Tân, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650. 3856 379 - Fax: 0650. 3856 379