Văn bản mới cập nhật từ ngày 8 đến 13-7 (phần 1)
Bao gồm các nội dung về Đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; thành lập Quỹ bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài; danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành; giải quyết trợ cấp thôi việc cho NLĐ...

 

TTLT 10/2013/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTC ngày 26-6: Hướng dẫn áp dụng một số Điều của Bộ luật Hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính và chứng khoán.

TT 10/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10-6: Ban hành Danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên.

TT 11/2013/TT-BLĐTBXH ngày 11-6: Ban hành Danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc.

CT 11/CT-UBND ngày 5-7: Tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách những tháng cuối năm 2013.

TT 14/2013/TT-BGTVT ngày 5-7: Quy định về bảo trì công trình hàng hải.

CT 15/CT-TTg ngày 5-7: Tổ chức thực hiện Nghị định 48/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.

TT 24/2013/TT-BGDĐT ngày 4-7: Sửa đổi, bổ sung đối tượng ưu tiên tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.

QĐ 40/2013/QĐ-TTg ngày 10-7: Ban hành Chương trình quốc gia xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2013 – 2017.

NĐ 71/2013/NĐ-CP ngày 11-7: Đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

NQ 83/NQ-CP ngày 8-7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 06 năm 2013.

TT 92/2013/TT-BTC ngày 8-7: Quy định chế độ quản lý tài chính Quỹ bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài.

TB 234/TB-VPCP ngày 8-7: Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp lần 2 của Ban Chỉ đạo về phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp.

TB 237/TB-VPCP ngày 10-7:

Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về các cơ chế chính sách thúc đẩy văn học, nghệ thuật nhằm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 16/06/2008 của Bộ Chính trị "Về việc tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới".

QĐ 1012/QĐ-LĐTBXH ngày 8-7: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý lao động ngoài nước.

QĐ 1019/QĐ-BLĐTBXH ngày 9-7: Công bố Danh mục văn bản, quy định pháp luật do Bộ LĐTBXH ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành tính từ ngày 1-1-2012 đến 31-3-2013.

QĐ 1051/QĐ-TTg ngày 3-7: Ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia.

QĐ 1054/QĐ-TTg ngày 3-7: Ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải.

QĐ 1064/QĐ-TTg ngày 8-7: Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Trung du và Miền núi phía Bắc đến năm 2020.

QĐ 1114/QĐ-TTg ngày 9-7: Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Miền Trung đến năm 2020.

QĐ 1115/QĐ-TTg ngày 10-7: Bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ.

QĐ 1740/QĐ-BTP ngày 8-7: Ban hành Bảng chấm điểm đánh giá hiệu quả thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

QĐ 1908/QĐ-BGTVT ngày 5-7: Điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quyết định 1070/QĐ-BGTVT ngày 23/04/2013 ban hành Quy định về kiểm tra, kiểm soát tiến độ, chất lượng công trình xây dựng, giai đoạn thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông.

CV 2262/BNN-KH ngày 9-7: Xuất dự trữ hóa chất Chlorine phòng chống dịch bệnh.

CV 2363/QĐ-TCHQ ngày 3-7: Ban hành Quy chế tổ chức đối thoại với người khai hải quan, người nộp thuế của cơ quan hải quan.

CV 2522/LĐTBXH-LĐTL ngày 11-7: Giải quyết trợ cấp thôi việc đối với người lao động đã nghỉ hưu.

Còn tiếp...

Tra cứu văn bản pháp luật
Nghiên cứu trao đổi
  • Video
  • Tin ảnh
Tin tức pháp luật
Văn bản mới cập nhật
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ THÁI THANH HẢI

TRỤ SỞ CHÍNH:
Thửa 1053 - 1054, tờ bản đồ 47, Đường số 5, Tổ 1, Khu phố 3, P. Uyên Hưng, Tx. Tân Uyên, T. Bình Dương
ĐT: 0274. 3642 555 Fax: 0274. 3642 190
Website: http://www.hailawyers.com.vn - Email: info@hailawyers.com.vn
VĂN PHÒNG GIAO DỊCH:
Số 25 Đường DB 6, khu phố 1, phường Phú Tân, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650. 3856 379 - Fax: 0650. 3856 379