Văn bản mới cập nhật từ ngày 01 đến 06-07 -2013
 
Bao gồm 09 Luật mới vừa được Chủ tịch nước ký lệnh công bố; quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối; quy định về tăng lương cơ sở...

 

Luật 28/2013/QH13: Luật Phòng, chống khủng bố.

Luật 29/2013/QH13: Luật Khoa học và công nghệ.

Luật 30/2013/QH13: Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.

Luật 31/2013/QH13: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

Luật 32/2013/QH13: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Luật 33/2013/QH13: Luật Phòng chống thiên tai.

Luật 35/2013/QH13: Luật Hòa giải cơ sở.

Luật 36/2013/QH13: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú.

Luật 37/2013/QH13: Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp.

QĐ 21/2013/QĐ-UBND ngày 28-6: Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

QĐ 37/2013/QĐ-TTg ngày 26-6: Điều chỉnh quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 – 2020.

QĐ 39/2013/QĐ-TTg ngày 27-6: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định 69/2011/QĐ-TTg ngày 13/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

NQ 47/2013/QH13 ngày 20-6: Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2014.

NQ 49/2013/QH13 ngày 21-6:

 

Về việc kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân.

NQ 52/2013/QH13 ngày 21-6: Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII.

NĐ 63/2013/NĐ-CP ngày 27-6: Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.

NĐ 64/2013/NĐ-CP ngày 27-6: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ.

NĐ 65/2013/NĐ-CP ngày 27-6: Quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

NĐ 66/2013/NĐ-CP ngày 27-6: Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

NĐ 68/2013/NĐ-CP ngày 28-6: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm tiền gửi.

TTLT 84/2013/TTLT-BTC-BCT-BGTVT ngày 25-6: Hướng dẫn thực hiện QĐ 48/2011/QĐ-TTg về việc thí điểm thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia.

TT 89/2013/TT-BTC ngày 28-6: Sửa đổi, bổ sung TT 228/2009/TT-BTC hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp.

TT 02/2013/TT-BNG ngày 25-6: Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực.

TT 09/2013/TT-BXD ngày 1-7: Hướng dẫn thực hiện QĐ 22/2013/QĐ-TTg về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

TT 13/2013/TT-BTNMT ngày 21-6: Quy định Quy trình kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật trong phát hiện sinh vật biến đổi gen bằng phương pháp phân tích định tính, định lượng axít deoxyribonucleic.

TT 14/2013/TT-BTNMT ngày 21-6: Quy định về Quy trình kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật thiết kế, xây dựng mô hình bảo tồn đa dạng sinh học và dựa vào cộng đồng tại hệ sinh thái đất ngập nước ven biển.

CT 14/CT-TTg ngày 28-6: Về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ.

TT 18/2013/TT-BYT ngày 1-7: Vị trí, thiết kế, điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, thiết bị của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm.

NĐ 70/2013/NĐ-CP ngày 2-7: Sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế quản lý kho vật chứng ban hành kèm theo Nghị định 18/2002/NĐ-CP ngày 18/02/2002 của Chính phủ.

TT 87/2013/TT-BTC ngày 28-6: Hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán.

TB 224/TB-VPCP ngày 1-7: Về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020.

QĐ 1043/QĐ-TTg ngày 1-7: Phê duyệt Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030.


Cảnh đẹp ở Hokkaido, Nhật Bản. Ảnh: Internet

TB 1298/TB-KBNN ngày 1-7:

Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7 năm 2013.

CT 2325/CT-BGDĐT ngày 28-6: Chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1.

QĐ 4054/QĐ-UBND ngày 1-7: Ban hành Quy chế phối hợp triển khai thực hiện hệ thống phần mềm cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh qua mạng cấp quận/huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

CV 5117/BTP-KTrVB ngày 27-6:.Triển khai thực hiện nhiệm vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản theo quy định tại nghị định 16/2013/NĐ-CP.

CV 8336/BTC-CST ngày 28-6: Triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ 1-7 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

CV 8356/BTC-TCHQ ngày 28-6: Hướng dẫn về xác định trước mã số, trị giá và thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật quản lý thuế sửa đổi.

CV 10126/QLD-CL ngày 28-6: Đình chỉ lưu hành và thu hồi các thuốc tiêm chứa hoạt chất Tolperison do có tác dụng không mong muốn.

Tra cứu văn bản pháp luật
Nghiên cứu trao đổi
  • Video
  • Tin ảnh
Tin tức pháp luật
Văn bản mới cập nhật
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ THÁI THANH HẢI

TRỤ SỞ CHÍNH:
Thửa 1053 - 1054, tờ bản đồ 47, Đường số 5, Tổ 1, Khu phố 3, P. Uyên Hưng, Tx. Tân Uyên, T. Bình Dương
ĐT: 0274. 3642 555 Fax: 0274. 3642 190
Website: http://www.hailawyers.com.vn - Email: info@hailawyers.com.vn
VĂN PHÒNG GIAO DỊCH:
Số 25 Đường DB 6, khu phố 1, phường Phú Tân, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650. 3856 379 - Fax: 0650. 3856 379