Văn bản mới từ ngày 17 đến 22-6 (Phần 1)
Bao gồm các nội dung về quy định về giảm thời hạn chấp hành án phạt tù; trích xuất phạm nhân để phục vụ điều tra, truy tố, xét xử; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành...

 

TTLT 02/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 15-5: Hướng dẫn thi hành các quy định về giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân.

TTLT 04/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 30-5: Hướng dẫn thực hiện trích xuất phạm nhân để phục vụ điều tra, truy tố, xét xử.

TTLT 09/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 10-6: Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội công lập.

CT 09/2013/CT-UBND TPHCM ngày 14-6: Kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động tổ chức pháp chế các cơ quan chuyên môn và doanh nghiệp Nhà nước thuộc UBND Thành phố.

TT 11/2013/TT-BCT ngày 18-6: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu.

CT 11/CT-TTg ngày 18-6: Về một số nhiệm vụ triển khai trong ba năm 2013 - 2015 nhằm thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 -2020.

CT 12/CT-UBND HN ngày 14-6: Tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2013.

QĐ 19/2013/QĐ-UBND TPHCM ngày 10-6: Bãi bỏ QĐ 133/2007/QĐ-UBND về thí điểm thành lập Thanh tra Xây dựng quận - huyện và Thanh tra Xây dựng phường - xã, thị trấn tại TPHCM.

NĐ 60/2013/NĐ-CP ngày 19-6: Quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

NQ 78/NQ-CP ngày 17-6: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Bình Dương.


Măng cụt Lái Thiêu, Bình Dương

TB 220/TB-VPCP ngày 18-6:

 

Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị Định hướng đổi mới hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam.

CV 876/TTg-KTN ngày 18-6: Về tình hình đấu thầu năm 2012.

QĐ 909/QĐ-LĐTBXH ngày 20-6: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

QĐ 3068/QĐ-UBND ngày 12-6: Thành lập Ban Chỉ đạo Xóa mù chữ và Phổ cập giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.

CV 3329/TCHQ-GSQL ngày 18-6: Vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan đối với lô hàng nhập khẩu cần Giấy xác nhận khai báo hóa chất.

QĐ 3932/QĐ-BCT ngày 14-6: Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành.

CV 4919/VPCP-KTTH ngày 18-6: Hoạt động tạm nhập, tái xuất và tăng cường chống buôn lậu mặt hàng đường.

CV 5697/BGTVT-TCCB ngày 18-6: Rà soát danh mục công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Còn tiếp…

Tra cứu văn bản pháp luật
Nghiên cứu trao đổi
  • Video
  • Tin ảnh
Tin tức pháp luật
Văn bản mới cập nhật
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ THÁI THANH HẢI

TRỤ SỞ CHÍNH:
Thửa 1053 - 1054, tờ bản đồ 47, Đường số 5, Tổ 1, Khu phố 3, P. Uyên Hưng, Tx. Tân Uyên, T. Bình Dương
ĐT: 0274. 3642 555 Fax: 0274. 3642 190
Website: http://www.hailawyers.com.vn - Email: info@hailawyers.com.vn
VĂN PHÒNG GIAO DỊCH:
Số 25 Đường DB 6, khu phố 1, phường Phú Tân, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650. 3856 379 - Fax: 0650. 3856 379